intervisie-tov

Intervisie met de TOV – datum volgt

Informatie volgt later.

Intervisie draait om ‘samen leren’. Persoonlijke en/of zakelijke vraagstukken worden op tafel gelegd, besproken, uitgewerkt en opgelost. Door middel van het stellen van open vragen, op een gestructureerde manier. Het is de bedoeling om op die manier geschikte oplossingen te vinden, die passen bij die specifieke persoon.

Voor de realisatie van ambities is het belangrijk om te reflecteren op jouw eigen gedrag en te onderzoeken hoe dat gedrag overkomt op jouw omgeving. Want dat is tenslotte de plek waarin je die ambities wilt realiseren. Stel jezelf de volgende vraag. Ga ik met dit gedrag mijn ambities in deze omgeving wel bereiken? Of roept mijn gedrag iets anders of het tegenovergestelde op in mijn omgeving? Hoe meer jouw intenties overeenkomen met jouw specifiek gedrag, hoe effectiever je wordt in de realisatie van jouw doelen.

Deze avond wordt waarschijnlijk georganiseerd bij:
Trent Glasvezel
Zuiderval 98, 7543 EZ Enschede
https://www.trentglasvezel.nl/

Programma
18.00 uur – Inloop met hapje en drankje
18.30 uur – Opening door de voorzitter
18.45 uur – Twents kwartiertje met voorgerecht
19.00 uur – Intervisie gesprekken met Tapas
22.00 uur – Einde avond

Kosten:  35 euro voor niet leden. Dit is inclusief diner en 2 drankjes