Welkom

tovDe TOV is sinds 1 januari 2004 een zelfstandige netwerkvereniging voor vrouwelijke ondernemers en vrouwen met een leidinggevende functie.

TOV-doelstellingen:

  • Een platform bieden om zakenrelaties te onderhouden en nieuwe zakenrelaties te ontmoeten
  • Gelegenheid creëren om onderlinge ervaringen en vaardigheden uit te wisselen en elkaars kennis te verbreden
  • Het bieden van een ambiance van vertrouwen en vriendschap waarin zelfontplooiing mogelijk is

Het contact e-mail adres van het secretariaat is info@twentseondernemendevrouwen.nl.