Bijeenkomsten

tov-netwerk

Bijeenkomsten van de TOV

De maandelijkse bijeenkomsten, iedere 4e dinsdag van de maand, worden door en voor de leden georganiseerd. Bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek, een lezing e.d., met aansluitend een diner.

De TOV-bijeenkomsten zijn altijd:

 

  • Afwisselend
  • Creatief
  • Inspirerend en informatief
  • Niet alleen zakelijk of gezellig, maar altijd TOV

 

De contributie bedraagt € 200,00 per 6 maanden per lid. Hiervan worden de kosten van de bijeenkomsten en het diner betaald. Consumpties zijn voor eigen rekening. De contributie wordt naar rato berekend vanaf de maand van toetreding.

Een aspirant-lid, als ook een introducee neemt de kosten voor het diner en consumpties voor eigen rekening. De TOV hanteert een maximum van 45 leden.

Aspirant-Lidmaatschap

Ben jij een vrouwelijke ondernemer of een vrouw met een leidinggevende functie, en op zoek naar een zakelijk vrouwennetwerk in Twente?
Kom geheel vrijblijvend kennismaken met TOV netwerk en meld je aan via info@twentseondernemendevrouwen.nl.
Een aspirant-lid is van harte welkom om 3 TOV-bijeenkomsten (binnen een half jaar) geheel vrijblijvend te komen bezoeken. De kosten zijn per avond € 30,- inclusief diner en exclusief consumpties.
Een aanvraag voor een aspirant-lidmaatschap wordt altijd eerst binnen het bestuur besproken.

Het bestuur vergadert in principe elke maand. Als je lid bent kun je, aanschuiven. Wel graag eerst even aanmelden bij het secretariaat.

Download hier het Huishoudelijk Reglement.

tov-netwerk